IWANO IWAMI

Số lượng tối đa: 5

Trình độ tiếng Nhật: 3

iwano_iwami Japanese Class